Tour Du Thuyền 1 Ngày

Tour Du Thuyền 1 Ngày sẽ mang tới cho du khách trải nghiệm và tham Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ, Vinh Bái Tử Long bằng những du thuyền chạy tiếng và kết thúc tour trong ngày. Tour Du Thuyền 1 Ngày cũng là lựa chọn tốt cho du khách hiện nay.
Thời lượng: 1 Ngày
Giá/1 khách: 2,250,000đ 1,380,000đ
Thời lượng: 1 Ngày
Giá/1 khách: 2,100,000đ 1,240,000đ
Thời lượng: 1 Ngày
Giá/1 khách: 1,350,000đ 800,000đ
Thời lượng: 1 Ngày
Giá/1 khách: 1,200,000đ 750,000đ