Tour Du Thuyền Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm

Du Thuyền Elite Of The Seas 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu - Vịnh Hạ Long - Du Thuyền Elite Of The Seas - Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 6,050,000đ 4,159,000đ
Du Thuyền Stellar Of The Seas 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu- Hạ Long - Du Thuyền Stellar Of The Seas - Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 5,568,000đ 3,500,000đ
Du Thuyền Scarlet Pearl 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu- Vịnh Hạ Long - Du Thuyền Scarlet Pearl - Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 5,268,000đ 2,850,000đ
Du Thuyền Le Theatre 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu- Vịnh Hạ Long - Du Thuyền Le Theatre - Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 5,050,000đ 2,800,000đ
Du Thuyền Heritage 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hanoi - Hải Phòng - Bến Gót - Du Thuyền Heritage - Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 4,850,000đ 2,850,000đ
Du Thuyền Capella 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hanoi - Hải Phòng - Bến Gót - Du Thuyền Capella - Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 5,500,000đ 3,050,000đ
Du Thuyền Indochine 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu- Vịnh Hạ Long - Du Thuyền Indochine - Vịnh hạ Long - Hà Nội

Giá/1 khách: 4,850,000đ 2,790,000đ
Du Thuyền President 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu- Vịnh Hạ Long - Du Thuyền President - Vịnh Hạ Long - Hà Nội

Giá/1 khách: 4,500,000đ 2,750,000đ
Du Thuyền Orchid 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Hải Phòng - Bến Gót - Du Thuyền Orchid- Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 4,550,000đ 2,550,000đ
Du Thuyền Paradise Grand 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội- Tuần Châu- Vịnh Hạ Long - Bến Gia Luận - Du Thuyền Paradise Grand- Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 5,350,000đ 2,850,000đ
Du thuyền Alisa 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu- Hạ Long - Du Thuyền Alisa - Vịnh Hạ Long - Hà Nội

Giá/1 khách: 4,050,000đ 2,500,000đ
Du Thuyền Sena 2 Ngày 1 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu- Vịnh Hạ Long - Du Thuyền Sena- Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 4,200,000đ 2,180,000đ