Tour Du Thuyền Hạ Long 3 Ngày 2 Đêm

Giá/1 khách: 11,050,000đ 8,320,000đ
Giá/1 khách: 8,500,000đ 6,500,000đ
Giá/1 khách: 9,368,000đ 5,700,000đ
Giá/1 khách: 7,500,000đ 5,200,000đ
Du Thuyền Heritage 3 Ngày 2 Đêm

Điểm đến: Hanoi - Hải Phòng - Bến Gót - Du Thuyền Heritage - Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 10,850,000đ 5,650,000đ
Du Thuyền Capella 3 Ngày 2 Đêm

Điểm đến: Hanoi - Hải Phòng - Bến Gót - Du Thuyền Capella - Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 10,500,000đ 6,100,000đ
Du Thuyền Indochine 3 Ngày 2 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu- Vịnh Hạ Long - Du Thuyền Indochine - Vịnh hạ Long - Hà Nội

Giá/1 khách: 11,500,000đ 5,580,000đ
Giá/1 khách: 11,500,000đ 5,250,000đ
Du Thuyền Orchid 3 Ngày 2 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Hải Phòng - Bến Gót - Du Thuyền Orchid- Vịnh Lan Hạ - Hà Nội

Giá/1 khách: 8,550,000đ 5,100,000đ
Giá/1 khách: 11,500,000đ 5,650,000đ
Du thuyền Alisa 3 Ngày 2 Đêm

Điểm đến: Hà Nội - Tuần Châu- Hạ Long - Du Thuyền Alisa - Vịnh Hạ Long - Hà Nội

Giá/1 khách: 9,850,000đ 5,000,000đ
Giá/1 khách: 10,500,000đ 4,850,000đ